บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ 

“How to Implementation and Guidance for New Additional Requirements in FSSC 22000 Version 5.1

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาออนไลน์ (บรรยาย 45 นาที และ ช่วงถาม-ตอบ 15 นาที) เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน FSSC 22000 และให้ทราบถึงรายละเอียดของมาตรฐานและข้อกำหนดสำคัญๆ พร้อมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ของมาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5.1 และการคาดการณ์ข้อกำหนดใหม่เพิ่มเติมของมาตรฐาน FSSC 22000 version 6 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566

หัวข้อการบรรยาย:

  1. แนะนำมาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชัน 5.1
  2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าสนใจในเวอร์ชันนี้
  3. แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ของมาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5.1
  4. การคาดการณ์ข้อกำหนดใหม่เพิ่มเติมของมาตรฐาน FSSC 22000 version 6 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566

ข้อมูลพื้นฐาน:

มาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5.1 ได้ถูกประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งการอัปเดตเวอร์ชันนี้ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเปรียบเทียบล่าสุดของ Global Food Safety Initiative (GFSI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใหม่ของมาตรฐาน FSSC 22000 เวอร์ชั่น 5.1 และการคาดการณ์ข้อกำหนดใหม่เพิ่มเติมของมาตรฐาน FSSC 22000 version 6 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566

กลุ่มเป้าหมาย: 

 

สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่สนใจและได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 22000 และ FSSC 22000

ภาษา: ไทย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมลทางธุรกิจ สำหรับเข้าฟังสัมมนานี้

ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com

_1664905256378