ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “โปรแกรมการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามของ US FDA (TPP) และ การรับรอง Accredited FSVP และ QIC/VQIP โดย SGS” สำหรับผู้ส่งออกอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท่านได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกฏหมาย US FDA Food Safety Modernization Act กฎหมาย FSMA และเจาะลึกไปกับโปรแกรมการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามของ US FDA (TPP) พร้อมทั้งประโยชน์จากการนำไปประยุกต์ใช้และจากการได้รับใบรับรอง FSVP และ QIC (VQIP)  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาด US และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าปลายทางของท่านได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวข้อการบรรยาย:

 

กลุ่มเป้าหมาย: 

สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับผู้ส่งออกอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหรัฐอเมริกา

 

ภาษา: ภาษาไทย

ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

โปรดลงทะเบียนด้วยอีเมลทางธุรกิจ สำหรับเข้าฟังสัมมนานี้

 

ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com

_1660217705285