จากการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันของ GFSI Benchmarking Requirement ในปี 2020 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มาตรฐานอาหารต่างๆ ภายใต้การรับรองของ GFSI มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามมา อาทิ FSSC 22000, IFS, BRCGS – schemes เป็นต้น

วัตถุประสงค์

ขอเชิญร่วมรับฟังบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละมาตรฐานภายใต้การรับรองของ GFSI และแนวทางในการนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ GHPs revision 5-2020 ตามมาตรฐาน Codex และการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ TAS 9023/TAS 9024: 2021 รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหาร

สัมมนาออนไลน์นี้ ผู้บรรยายจะรวบรวมทุกข้อสงสัยของทุกแวดวงอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสากล พร้อมไขทุกคำถามที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการได้ในอนาคต

หัวข้อการบรรยาย:

  1. บทสรุปการเปลี่ยนแปลงใน GFSI Version 2020 และสิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนถัดไป
  2. FSSC 22000 version 5.1, IFS version 7, BRCGS Food issue 9 (ฉบับร่าง) การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้
  3. อัปเดต Good Hygiene Practices (GHPs) และ The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) revision 5-2020 พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของไทย TAS 9023/TAS 9024: 2021 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? ระยะเวลาในการ transition
  4. การประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหาร
  5. ถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย: 

สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ส่งออก และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่สนใจ

 

ภาษา: ไทย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com

_1652869525621