เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ 2021: การทำความเข้าใจข้อกำหนดการตรวจ Unannounced Audit ตามข้อกำหนด GFSI”  เพื่ออัปเดตข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของ GFSI Benchmark Requirements version 2020 เรื่องข้อบังคับการตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Unannounced audit Program) สำหรับลูกค้าที่ขอการรับรอง GFSI Benchmark Requirements  ทำให้ทุกมาตรฐานอาหารที่อยู่ภายใต้ GFSI อาทิเช่น FSSC 22000, IFS V. 7, BRCGS – schemes, SQF เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนอย่างไรและส่งผลต่อผู้ได้รับการรับรองอย่างไร เพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 

วัตถุประสงค์:

สัมมนาออนไลน์นี้ ผู้บรรยายจะรวบรวมทุกข้อสงสัยของทุกแวดวงอุตสาหกรรมอาหารที่มีเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารสากล พร้อมไขทุกคำถามที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการได้ในอนาคต โดยมีหัวข้อการบรรยายดังต่อไปนี้

 
หัวข้อการบรรยาย:
กลุ่มเป้าหมาย:
สัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ส่งออก และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่สนใจ
 
ภาษา: ภาษาไทย
ค่าใช้จ่าย: ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
หากท่านไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ตามวันและเวลานี้ โปรดลงทะเบียนเพื่อรับฟังผ่านบันทึกการบรรยายได้หลังจากวันดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: CBE.Thailand@sgs.com
_1634856059393